Date/Time Event
21/02/2017 - 01/02/2018
12:00 am
Chương trình tích đểm nhận quà
Nhà hàng Sushi Kei, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Việt Nam
21/02/2017 - 01/02/2018
12:00 am
Tặng ngay Voucher 100.000
Nhà hàng Sushi Kei, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Việt Nam
21/02/2017 - 01/02/2018
12:00 am
Ưu đãi Big Member day
Nhà hàng Sushi Kei, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Việt Nam
21/02/2017 - 01/02/2018
12:00 am
Ưu đãi khách hàng có thẻ hội viên Aeon Mall
Nhà hàng Sushi Kei, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Việt Nam
21/02/2017 - 01/02/2018
12:00 am
Ưu đãi khách đoàn
Nhà hàng Sushi Kei, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Việt Nam
21/02/2017 - 01/02/2018
12:00 am
Ưu đãi ngày sinh nhật
Nhà hàng Sushi Kei, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Việt Nam
21/02/2017 - 01/02/2018
12:00 am
Ưu đãi thẻ thành viên
Nhà hàng Sushi Kei, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Việt Nam

Powered by Events Manager