susshi
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
  • Áp dụng với học viên đăng ký qua landing page ít nhất 1 ngày trước khi diễn ra lớp học, 15 học viên được xác nhận tham gia qua điện hoặc email đã đăng kí, đồng thời mang xác nhận đến nhà hàng.
  • Số lượng lớp: 03 buổi diễn ra vào các ngày 17/6, 24/6 và 1/7/2017.
  • Thời gian: 17:00-18:00
  • Số lượng học viên/ buổi dạy: 15 trẻ em ( đi kèm ít nhất 1 người lớn)
ÁP DỤNG TẠI
  • Sushi Kei Giảng Võ, 101K1 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

fbsushi sushikei

sushikei fb sushikei tel kingbbq redsun thai seoul capri xinwang tasaki capri khaolao hotpot