Menu Sushi
Sushi thanh cua với cải mầm

Sushi thanh cua với cải mầm

35.000đ


Sushi mực

Sushi mực

39.000đ

Sushi cá ngừ

Sushi cá ngừ

45.000đ

Sushi cá song

Sushi cá song

47.000đ

Sushi tôm chiên

Sushi tôm chiên

49.000đ

Sushi bụng cá ngừ việt nam

Sushi bụng cá ngừ việt nam

59.000đ

Sushi cá cam nhật

Sushi cá cam nhật

75.000đ

Sushi còi điệp nhật

Sushi còi điệp nhật

75.000đ

Sushi lươn nhật

Sushi lươn nhật

155.000đ

Sushi bạch tuộc nhật

Sushi bạch tuộc nhật

65.000đ

Sushi thập cẩm đặc biệt

Sushi thập cẩm đặc biệt

799.000đ

Sushi thập cẩm loại lớn

Sushi thập cẩm loại lớn

566.000đ

Sushi thập cảm loại trung

Sushi thập cảm loại trung

356.000đ
Sushi tôm ngọt nhật

Sushi tôm ngọt nhật

165.000đ

Sushi tôm sú

Sushi tôm sú

47.000đ

Sushi da đậu hủ nhật

Sushi da đậu hủ nhật

55.000đ


Sushi sò đỏ

Sushi sò đỏ

75.000đ

Sushi trái bơ

Sushi trái bơ

35.000đ

Sushi trứng gà

Sushi trứng gà

27.000đ

Sushi bụng cá hồi

Sushi bụng cá hồi

59.000đ

Sushi cá hồi

Sushi cá hồi

49.000đ


Sushi cá hồi với phô mai

Sushi cá hồi với phô mai

59.000đ

Sushi thập cẩm loại nhỏ

Sushi thập cẩm loại nhỏ

209.000đ

Sushi cá Saba ngâm dấm

Sushi cá Saba ngâm dấm

59.000đ