Menu Yaki
Cánh gà nướng muối

Cánh gà nướng muối

45.000đ

Gà xuyên que nướng sốt Teri

Gà xuyên que nướng sốt Teri

75.000đ

Đầu cá hồi nướng muối

Đầu cá hồi nướng muối

165.000đ

Cá tuyết nướng muối

Cá tuyết nướng muối

295.000đ


Bụng cá hồi nướng muối

Bụng cá hồi nướng muối

175.000đ
Cá saba nướng muối

Cá saba nướng muối

115.000đ

Mang cá cam nhật nướng muối

Mang cá cam nhật nướng muối

150.000đ

Cơm cá hồi nướng

Cơm cá hồi nướng

65.000đ

Cá thu đao nướng muối

Cá thu đao nướng muối

105.000đ

Cá hồi nướng muối

Cá hồi nướng muối

139.000đ

Lươn nhật nướng sốt Teri

Lươn nhật nướng sốt Teri

335.000đ