Trang chủ » Ưu đãi cho chủ thẻ Lotte Mart

Ưu đãi cho chủ thẻ Lotte Mart

Chủ thẻ Lotte Mart có ghé 𝐒𝐮𝐬𝐡𝐢 𝐊𝐞𝐢 𝐋𝐨𝐭𝐭𝐞 Đ𝐚̀𝐨 𝐓𝐚̂́𝐧 nhớ mang theo chiếc thẻ “quyền năng” để nhận ưu đãi từ nhà hàng nhá!

Nhận ngay ưu đãi 𝗚𝗜𝗔̉𝗠 𝟭𝟬% trên tổng hoá đơn (trước VAT)

 

• Áp dụng cho thẻ hội viên MVG/ VIP Lotte Mart
• Áp dụng từ Thứ 2 đến Thứ 6
• Khách hàng xuất trình thẻ để nhận ưu đãi
• Không áp dụng cùng CTKM khác

Bài viết liên quan