Trang chủ » Ưu đãi cho chủ thẻ Lotte Mart

Ưu đãi cho chủ thẻ Lotte Mart

Chủ thẻ Lotte Mart có ghé ????? ??? ????? Đ?̀? ??̂́? nhớ mang theo chiếc thẻ “quyền năng” để nhận ưu đãi từ nhà hàng nhá!

Nhận ngay ưu đãi ???̉? ??% trên tổng hoá đơn (trước VAT)

 

• Áp dụng cho thẻ hội viên MVG/ VIP Lotte Mart
• Áp dụng từ Thứ 2 đến Thứ 6
• Khách hàng xuất trình thẻ để nhận ưu đãi
• Không áp dụng cùng CTKM khác

Bài viết liên quan