Điều kiện giao dịch

1.HỦY ĐƠN ĐẶT BÀN, TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

  1. 1 Khách hàng có thể hủy đơn đặt bàn bất cứ lúc nào khi có nhân viên tư vấn liên hệ xác nhận đơn hàng với Quý khách.

1.2 Redsun không quản lý việc hủy đơn đặt bàn của khách hàng khi khách hàng đặt bàn trên website, hoặc các kênh Media của Redsun.

  1. PHÍ

2.1 Khách hàng không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào khi đặt bàn trên các website của Redsun.

2.2     Nếu có bất kỳ khoản phí nào phải trả, khoản phí đó cũng là đối tượng chịu thuế theo quy định pháp luật có liên quan.  Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Redsun có thể khấu trừ các khoản phí phải trả cho Redsun và các khoản thuế áp dụng từ số tiền bán hàng được thanh toán bởi khách hàng.  Redsun sẽ xuất biên lai hoặc hóa đơn tài chính cho khoản phí và khoản thuế do khách hàng chi trả nếu có yêu cầu.