THỰC ĐƠN CUNG ĐÌNH
SƯỜN ĐẾ VƯƠNG
THỊT WAGYU THƯỢNG HẠNG
COMBO THỊT THƯỢNG HẠNG
SƯỜN ĐẾ VƯƠNG
SƯỜN ĐẾ VƯƠNG
THỊT WAGYU THƯỢNG HẠNG
COMBO THỊT THƯỢNG HẠNG
SƯỜN ĐẾ VƯƠNG